Eco Energy, rice husk pelet, rice husk pellets, rice husk, trấu ép viên, trấu viên, viên nén trấu, trau vien, vien nen trau, trau ep vien,wood pellets, wood pellet,

Việt nam là một nước nông nghiệp và hàng năm thải ra một lượng lớn đến hàng chục triệu tấn các chất phế thải (sinh khối) như trấu, bã mía, vỏ hạt điều, mùn cưa, rơm... 

Eco Energy, rice husk pelet, rice husk pellets, rice husk, trấu ép viên, trấu viên, viên nén trấu, trau vien, vien nen trau, trau ep vien,wood pellets, wood pellet,
Yahoo:  tobiashaiha
Skype:  phihai.tobias
Hotline:  090 902 5959